përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Bursa "Ardian Klosi" dhe "Hapat" 2017

.

adimlarFondacioni S. Fischer bën thirrje për aplikim për bursat "Hapat" për vitin 2017. Kërkohen përkthyes letrarë nga gjermanishtja në gjuhët e Evropës Juglindore dhe turqishte. Bursa mundëson një qëndrim njëmujor në Kolokiumin e Letërsisë në Berlin (LCB).

Shtyp

Programi Artist-in-Residence 2017

.

ausschreibungZyra kancelore e Austrisë, në bashkëpunim me KulturKontakt Austria, vë në dispozicion për vitin 2017 sërish 50 bursa rezidencash për artistë nga jashtë. Rezidencat në Austri (Vjenë dhe Salzburg) janë në shërbim të njohjes me skenën kulturore dhe artistike të Austrisë dhe të krijimit të kontaktit me njerëz të artit në Austri. Synimi është realizimi i një projekti të vetin.

partner projektesh

traduki partners 2014 d