përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Bursat 'Paul Celan' në Vjenë 2017/18

.

325 paul celan ausschreibungInstituti i shkencave humane (IWM) ka shpallur bursat 'Paul Celan' për vitet 2017/18. Ato u jepen përkthyesve dhe përkthyeseve që merren me përkthimin e teksteve kanonike dhe veprave kyçe bashkëkohore në fushën e shkencave filologjike, sociale dhe kulturore ndërmjet gjuhëve europianolindore dhe -perëndimore ose ndërmjet dy gjuhëve europianolindore. Afati i fundit për aplikim për një qëndrim tre- deri gjashtëmujor në Vjenë është data 6 shkurt 2017.

Shtyp

'Prishtina has no river' – shpallen bursat e rezidencës për 2017-ën

.

500 pristinaQendra Multimedia, në bashkëpunim me TRADUKI-n dhe Institutin Goethe, ka shpallur gjashtë bursa të reja për qëndrime katërjavore në kuadër të programit 'Prishtina has no river'. Mund të aplikojnë autore dhe autorë, përkthyese dhe përkthyes nga Evropa Juglindore (Sllovenia, Kroacia, Mali i Zi, Serbia, Rumania, Shqipëria, Bosnja-Hercegovina, Bullgaria dhe Maqedonia) si edhe nga Gjermania. Afati i fundit është 20 janari 2017.

partner projektesh

traduki partners 2014 d