përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Pro Helvetia financon promovimin e librit zviceran jashtë vendit

.

554 prohelvetiaFondacioni Zviceran për Kulturën, sedoi hor,t a TRADUKIërkthimi". in ëletërsisë në si gazetar edhe përktyes  librit dhe letërsisë, nga brenda dhe jashtë ventPro Helvetia, vë në dispozicion të veprimtarëve në fushën e letërsisë dhe librit nga 200.000 franga zvicerane në vit për promovimin e librit zviceran jashtë vendit. Një rëndësi të veçantë Fondacioni u jep aktiviteteve promovuese të librave mbi artin dhe kulturën, fotografinë, dizajnimin, si edhe të librave për fëmijë dhe të rinj.

Shtyp

Gjermanisht-bosnjisht/kroatisht/serbisht: Seminar për përkthyes në Straelen.

.

550 euek straehlenNë Kolegjin Europian të Përkthyesve (EÜK) në Straelen do të zhvillohet nga data 23 deri më 28 tetor 2017 një seminar për përkthyes të kombinimeve gjuhësore gjermanisht-bosnjisht/kroatisht/serbisht. Seminari do të mbështetet nga programi ViceVersa i Fondit Gjerman të Përkthimit dhe fondacionit "Robert Bosch", si edhe nga fondet e Ministrisë së Punëve të Jashtme për art. Nën drejtimin e Helen Sinković-it dhe Dr. Brigitte Döbert-it, aty do të mblidhen gjithsej dymbëdhjetë pjesëmarrës për të punuar së bashku në projektet e dorëzuara prej tyre, për të diskutuar për probleme të rëndësishme në përkthim dhe për të këmbyer përvojë. Afati i fundit për aplikim është 23 gushti 2017.

Shtyp

Shpallje: Fond përkthimi për përkthyes nga rumanishtja në gjermanisht

.

540 cnaMe rastin e përzgjedhjes së Rumanisë si vend mysafir në Panairin e Lajpcigut 2018, Instituti rumun i kulturës ka nxjerrë dy shpallje për të nxitur përkthimet e reja nga rumanishtja në gjermanisht, të cilat duhet të jenë gati deri në panair. Deri më datën 30 qershor, shtëpitë botuese mund të aplikojnë për fonde në kuadër të programit "Translation and Publication Support Programme" dhe "Publishing Romania Programme" me projektet përkatëse.

partner projektesh

traduki partners 2014 d