përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Shpallje: Bursa Paul Celan për përkthyes 2012/2013

.

103 celanInstituti për Shkencat Humane (Institut für die Wissenschaften vom Menschen - IWM) dhe fondacioni ERSTE Stiftung, në kuadrin e programit për bursantë Paul Celan, japin bursa për përkthyese dhe përkthyes. Gjatë një qëndrimi njëmujor në Vjenë, bursantët mund t’i kushtohen punës për përkthimet e tyre aktuale. Aplikimet pranohen deri në 25 mars 2012.

Shtyp

Shpallje për takimin ndërkombëtar të përkthyesve në Berlin dhe Leipzig

.

34_ausschreibung
Fondacioni Robert Bosch Stiftung dhe qendra Literarische Colloquium Berlin ftojnë prej vitit 2004 në workshope ndërkombëtare ose takime të gjera përkthyesish të letërsisë së gjuhës gjermane. Përmes bashkëpunimit me Institutin Goethe (Goethe-Institut), fondacionin S. Fischer Stiftung dhe fondacionin TRADUKI në vitin 2012 mundësohet një takim me deri në 40 pjesëmarrës nga e gjithë bota: „In Zeiten des abnehmenden Lichts. Deutschsprachige Literatur aktuell“ (Në kohët e dritës që pakësohet. Letërsia e gjuhës gjermane sot) zhvillohet nga 11-18 mars 2012 në Berlin dhe Leipzig.

partner projektesh

traduki partners 2014 d