përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Bursa letrare "Kronist/e në Grac" 2017/2018

.

506 grazBashkia e  qytetit Graz (Austri) ka shpallur për periudhën prej shtatorit 2017 deri në gusht 2018 bursën njëvjeçare letrare "Grazer Stadtschreiber/Stadtschreiberin" (Kronist/e në Grac). Bursa përfshin vënien në dispozicion falas të një banese në kështjellëzën Cerrini në Grazer Schlossberg, si edhe një shpërblim mujor prej 1 100 EUR. Synimi është nxitja e letrareve dhe letrarëve që në veprat tyre dëshmojnë aftësi të reja dhe i referohen së sotmes, cilësi estetike dhe gjuhësore, autenticitet dhe mëvetësi artistike. Prania e tyre në Grac do t'i shërbejë këmbimit kulturor si edhe ndërveprimit me skenën letrare në vend. Afati i fundit për regjistrim është 31 mars 2017.

Shtyp

Poetë kroatë në Shtëpinë e Poezisë në Berlin

.

505 haus der poesieMë 13 dhjetor Shtëpia e poezisë në Berlin organizoi aktivitetin me titull "Poezi të paqeta – poezi nga Kroacia" që u prit nga një publik mjaft i interesuar. Falë mbështetjes nga TRADUKI dhe Ambasada e Republikës së Kroacisë, si edhe nga Ministria e Kulturës së Kroacisë, në Berlin u bënë bashkë për të prezantuar veprat dhe veten poetë nga tre breza – Sonja Manojlović nga Zagrebi, si edhe Delimir Rešicki dhe Ivana Šojat nga Osijeku. Klaus Detlef Olof lexoi përkthimet në gjermanisht të bëra enkas për këtë aktivitet. Si specialiste e fushës moderoi autorja, përkthyesja dhe studiuesja e letërsisë, Alida Bremer. Krahas shumë temave të tjera, në fokus ishin feminizmi, puna me shumë disiplina artistike, kultura pop dhe roli i luftës, shoqërisë dhe pajtimit.

Shtyp

Mbështetje financiare për botimin e autorëve sllovenë në gjermanisht

.

504 slowenienAgjencia sllovene e Librit, JAK, ka vënë në dispozicion mjete financiare për botimin dhe përkthimin e autoreve dhe autorëve sllovenë në gjermanisht. Aplikimet mund të bëhen deri më datën 1 shkurt 2017. Programi ndihmon shtëpi botuese nga hapësira e gjuhës gjermane. Mbështeten deri në 50 për qind kostot e projektit, maksimumi 11 000 Euro. Projektet e financuara duhet të përfundojnë brenda datës 30 shtator 2018. Shpenzimet përfshijnë përkthimin, redaktimin, shtypjen, radhitjen / përgatitjen grafike dhe marketingun.

partner projektesh

traduki partners 2014 d