përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

Revista

Këtu ju mund të shikoni një pasqyrë kronologjike të librave që janë publikuar me ndihmën e TRADUKI-t. Për t’i radhitur të dhënat sipas titullit ose autorit klikoni në mbishkrimin e kolonës përkatëse.

Titulli Autori
Съвременник, 4/2015 Redaksi: Vladimir Zarev
Панорама, 2/2014 Redaksi: Reni Yotova
LICHTUNGEN 130 ‒ Das geteilte Belgrad Redaksi: Barbara Marković
BETON International: 1914 – Hundert Jahre danach (1. Jahrgang, Nr. 1) Redaksi: Alida Bremer, Saša Ilić
Podium Nr. 167/168 – Kroatien Redaksi: Christa Nebenführ
BETON Spezialausgabe, 03 Redaksi: Miloš Živanović, Saša Ilić, Tomislav Marković, Saša Ćirić, Alida Bremer
BETON Spezialausgabe, 02 Hrsg.Miloš Živanović, Saša Ilić, Tomislav Marković, Saša Ćirić, Alida Bremer
Neue Literatur aus dem Kosovo Redaktion: Elisabeth Desta, Jeton Neziraj, Qerim Ondozi
LICHTUNGEN 126 ‒ Neue Literatur aus dem Kosovo Hrsg. Helwig Brunner, Werner Fenz, Markus Jaroschka, Georg Petz
BETON Spezialausgabe, Stunde Null përgat. nga Miloš Živanović, Saša Ilić, Tomislav Marković, Saša Ćirić
BETON Spezialausgabe, 01 përgat. nga Miloš Živanović, Saša Ilić, Tomislav Marković, Saša Ćirić, Jeton Neziraj, Shkëlzen Maliqi, Alida Bremer
Neue Rundschau 2010/3: Serbien përgat. Dragoslav Dedović, Isabel Kupski
Wespennest 159: Jugoslavija revisited përgat. Alida Bremer, Walter Famler
Plima 67: Migracije përg. Jovan Nikolaidis

partner projektesh

traduki partners 2014 d