përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

LICHTUNGEN 126 ‒ Neue Literatur aus dem Kosovo

z05 lichtungen naslovnicaLICHTUNGEN ‒ Revista për letërsi, art dhe kritikë bashkëkohore botohet që nga viti   1979 në Graz dhe gjatë viteve të fundit është bërë e njohur në Austri, Gjermani si dhe në Evropën Juglindore me specialet e saj për letërsinë e vendeve dhe qyteteve të ndryshme të botës.  Ajo ofron një përzierje interesante dhe të larmishme me letërsi të re e të panjohur, me autore dhe autorë të njohur për publikun ndërkombëtar, me art të ri pamor dhe  eseistikë cilësore.

Revista LICHTUNGEN 126/XXXII. Jg./2011, Fokus: Letërsia e re nga Kosova, përgatitur nga Helwig Brunner, Werner Fenz, Markus Jaroschka dhe Georg Petz ka dalë  pranë botimeve të rrethit letrar LICHTUNGEN, Graz.

partner projektesh

traduki partners 2014 d