përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Hand an sich legen

Améry, Jean.

amery handNdalimi, me të cilin feja dhe shoqëria e mbulojnë vdekjen e lirë, e nxjerr atë si gabim, si diçka të panatyrshme dhe si një veprim absurd. Mirëpo a nuk shprehet në këto gjykime e përfundime objektivizmi i rremë, të qenit i paprekshëm i atyre që e pranojnë vrapimin e botës, i atyre që mbijetojnë? A nuk ka edhe vdekja e „natyrshme“ diçka të panatyrshme dhe skandaloze? Prirja për vdekjen e lirë nuk është sëmundje prej së cilës duhet të kurohesh si prej fruthit. [...] Vdekja e lirë është një privilegj i njerëzores. (Jean Améry).

Hand an sich legen. Diskurs über den Freitod [Të vësh dorë mbi veten. Diskurs për vdekjen e lirë] i autorit Jean Améry ka dalë në kroatisht (sprovë për lexim) përkthyer nga Boris Perić nën titullin Dići ruku na sebe. Diskurs o slobodnoj smrti pranë botimeve OceanMore, Zagreb, dhe në rumanisht (sprovë për lexim) përkthyer nga Corina Bernic nën titullin Despre sinucidere pranë botimeve Editura ART, Bukuresht.

partner projektesh

traduki partners 2014 d