përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

autorë

Shtyp

Mlekuž, Jernej

.

mlekuz jernej
© Mateja Jordovic Potocnik
Jernej Mlekuž, i lindur më 1974, ka studiuar gjeografi, etnologji dhe antropologji kulturore. Më 2008 ai mbrojti doktoraturën në Universitetin Nova Gorica në fushën e studimeve ndërkulturore. Ai është bashkëpunëtor shkencor në Institutin për Migrimin Slloven (Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU). Në qendër të interesit të tij janë fushat e migrimit kulturor, gjeografia sociale dhe kultura materiale.

partner projektesh

traduki partners 2014 d