përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Der lange Schatten der Vergangenheit

Assmann, Aleida.

assmann schattenNe e lamë shekullin e 20-të, por nuk na la ai. Më shumë se 60 vjet që nga përfundimi i Luftës së Dytë Botërore e nga Holokausti ende po kërkojmë t'i japim një formë-kujtese kësaj së kaluare plot trauma. Aleida Assmann hulumton rrugë të ndryshme që shpien nga konstruksionet individuale të së kaluarës në ato kolektive dhe studion tensionet ndërmjet përvojës personale dhe përkujtimit zyrtar.

Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik [Hija e gjatë e së kaluarës. Kultura e kujtesës dhe politika e historisë] nga Aleida Assmann ka dalë në përkthim serbisht (fragment leximi) nga Drinka Gojkovićit nën titullin Duga senka prošlosti. Kultura sećanja i politika povesti pranë botimeve Biblioteka XX vek, Beograd.

partner projektesh

traduki partners 2014 d