përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Tijelo njenog tijela

Drakulic, Slavenka.

drakulic_tijeloAutorja e këtij libri i ka hedhur në formë eseje mendimet e saj mbi temën e dhurimit të jetës, pasi që i është dashur në vitin 2004 të bëjë disa herë vetë transplantimin e veshkës – e veçanta: veshka vinte prej një dhuruesi ende të gjallë, vullnetar. „Kërkoja të kuptoja dhuruesen. Më duhej ta pyesja përse e kishte vendosur këtë gjë, që t’ia jepte një personi krej të huaj veshkën e saj. E mora vetë këtë zotim. Mirëpo pyejta e dytë, së cilës duhej t’i jepja përgjigje, ishte: si duhej sjellë me një person të huaj që më fali një jetë të re?“

Tijelo njenog tijela [Trupi i trupit të saj] nga Slavenka Drakulić ka dalë në përkthim maqedonisht (fragment leximi) nga Nikola Madžirov nën titullin Телото на нејзиното тело pranë botimeve Skenpoint, Shkup.

partner projektesh

traduki partners 2014 d