përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Wie mein Hund die Biologie entdeckte

Brater, Jürgen.

brater_hund

Asnjë shkence tjetër nuk i qëndron kaq afër njeriu sa biologjisë, doktrinës së jetës së gjallë, e cila vazhdimisht na shtang me gjetje të reja të bujshme. Mirëpo për të kuptuar ndërvarësitë dhe proceset komplekse si dhe njoftimet e përditshme në mediat mbi klonimet, qelizat mëmë dhe ushqimet e ndryshuara gjenetikisht, duhen patur njohuri të sakta. Pikërisht këto përçon ky libër. Sa kompetent aq dhe lehtësisht i kuptueshëm, libri shpjegon gjendjet themelore biologjike, prezanton shkencëtarët që i kanë hulumtuar ato dhe u përgjigjet pyetjeve më të shpeshta. Një vepër bazë, e cila ndihmon në mënyrë vendimtare për të kuptuar më mirë botën rreth nesh.

Si e zbuloi biologjinë qeni im (provë leximi) botohet së shpejt në përkthimin kroatisht të Borisa Perić pranë botimeve Naklade Ljevak, Zagreb

partner projektesh

traduki partners 2014 d