përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Duraković, Irma

.

durakovic_irma
Irma Duraković, e lindur më 1983 në Sarajevë, studioi gjermanistikë dhe njohuri për filmin në Sarajevë dhe Vjenë. Aktualisht punon për një doktoratë me temën „Ëndrrat e modernizmit. Nocionet e ëndrrës në letërsinë dhe filmin gjerman rreth viteve 1900“. Interesimi i saj shkencor është për letërsinë gjermane dhe austriake të shekujve 19 e 20, letërsinë dhe artin pamor si dhe teorinë dhe historinë e filmit. Krahas botimit të punimeve shkencore, Irma Duraković i kushtohet edhe përkthimit letrar nga gjermanishtja në bosnjisht. Deri tani ka përkthyer një përmbledhje me përralla popullore bosnjake, një tregim nga Hugo von Hofmannsthal dhe romanin Nachts unter der steinernen Brücke [Natën nën urën prej guri] nga Leo Perutz.

partner projektesh

traduki partners 2014 d