përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Manov, Bojidar

.

manov_bojidar
Prof. Dr. Bojidar Manov, i lindur më 1947 në Sofie, është kritik filmi dhe gazetar. Ai jep mësim në Universitetin e Ri Bullgar dhe drejtoi seksionin për studime kinematografike pranë Akademisë kombëtare për Teatrin dhe Artin Filmik në Sofie. Prej 2001 më 2005 ishte nënpresident i shoqatës ndërkombëtare të kritikëve të filmit FIPRESCI. Bojidar Manovi ka botuar një numër veprash shkencore. Në kuadrin e programit mbështetës të TRADUKI-t ai ka përkthyer romanin Разговор со Спиноза nga Goce Smilevski prej maqedonishtes në bullgarishte..

partner projektesh

traduki partners 2014 d