përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Frana, Luca-Ioan

.

frana_luca-ioan
Luca-Ioan Frana, që u lind më 1976 në Reşiţi si pjesëtar i pakicës kroate në Rumani, studioi për histori në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Zagrebit. Botoi përkthime në revistat Ars dhe Tema si dhe në katalogun Revije malih književnosti. Së bashku me Ivana Olujić-in dhe Marina Gessnerin, ka botuar nën titullin Nabokov u Brašovu një antologji me prozë të shkurtër bashkëkohëse rumune. Luca-Ioan Frana jeton dhe punon si përkthyes në Zagreb..

partner projektesh

traduki partners 2014 d