përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

"Die sozialistische Lebensweise": Ideologie, Gesellschaft, Familie und Politik in Bulgarien (1944-1989)

Brunnbauer, Ulf.

brunnbauer_soz_lebensweisePasi morën pushtetin në vitin 1944 komunistët bullgarë donin të realizonin edhe „një mënyrë socialiste të të jetuarit“: Mirëpo kur kërkuan ta vinin në zbatim këtë plan, partia dhe shteti ndeshi me një popullatë që nuk donte të nënshtrohej e që nuk pranonte të jetonte nën recetat e ideologjisë. Ky libër, tek merret me disa pika kyçe të „mënyrës socialiste të të jetuarit“ hulumton politikën sociale të komunistëve, e cila sadoqë rrallë i arriti qëllimet e premtuara, megjithatë e shndërroi në mënyrë afatgjatë shoqërinë dhe kulturën e Bullgarisë.

"Die sozialistische Lebensweise": Ideologie, Gesellschaft, Familie und Politik in Bulgarien (1944-1989) [Mënyra socialiste e të jetuarit: ideologjia, shoqëria, familja dhe politika në Bullgari] nga Ulf Brunnbauer ka dalë e përkthyer bullgarisht (fragment leximi) nga Rumyana Valcheva Stankova nën titullin "Социалистическият начин на живот". Идеология, общество, семейство и политика в България /1944-1989/ pranë botimeve Elias Canetti, Ruse.

partner projektesh

traduki partners 2014 d