përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Valcheva Stankova, Rumyana

.

valcheva-stankova_rumyana
Rumyana Valcheva Stankova, e lindur më 1944 në Veliko Tarnovo (Bullgari), kreu pranë Institutit Herder në Leipzig kualifikim në gjuhën gjermane, studioi gjithashtu sintezë të organizuar dhe teknologji pranë Universitetit Teknik Leuna-Merserburg. Pas studimit punoi shumë vjet për firmën „Peter Karaminchev“ në Ruse të Bullgarisë. Prej 1984-1993 drejtoi në firmën ISOMA, po ashtu në Ruse, sektorin e marketimit dhe atë për marrëdhënie ndërkombëtare. Prej vitit 1995 punon për një Fjalor elektronik interaktiv e multidisiplinor anglisht-bullgarisht. Rumyana Valcheva Stankova përkthen nga gjermanishtja e anglishtja në bullgarisht dhe anasjelltas.

partner projektesh

traduki partners 2014 d