Shtyp

Brunnbauer, Ulf

.

brunnbauer_ulf
Ulf Brunnbauer, i lindur më 1970 në Linz, ka studiuar Histori, Filologji Ruse, Sociologji dhe Doktrinë të Ekonomisë Politike në Graz dhe Moskë. Më 1999 mori titullin e doktorit nga Universiteti i Grazit, ku punoi më pas si bashkëpunëtor shkencor në sektorin e Historisë së Europës Juglindore, më vonë si lektor pranë Instituti të Historisë. Më 2001 dha mësim si docent i ftuar në Shkup, më 2003 pranë Universitetit Veliko Tarnovo (Bullgari) dhe më 2006 pranë Universitetit West të Timishoarës. Prej vitit 2003 Ulf Brunnbaueri është asistent shkencor pranë Institutit për Europën Lindore të Universitetit të Lirë të Berlinit, ku ka mbyllur punimin për profesurë në korrik 2007.
Ulf Brunnbauer, i lindur më 1970 në Linz, ka studiuar Histori, Filologji Ruse, Sociologji dhe Doktrinë të Ekonomisë Politike në Graz dhe Moskë. Më 1999 mori titullin e doktorit nga Universiteti i Grazit, ku punoi më pas si bashkëpunëtor shkencor në sektorin e Historisë së Europës Juglindore, më vonë si lektor pranë Instituti të Historisë. Më 2001 dha mësim si docent i ftuar në Shkup, më 2003 pranë Universitetit Veliko Tarnovo (Bullgari) dhe më 2006 pranë Universitetit West të Timishoarës. Prej vitit 2003 Ulf Brunnbaueri është asistent shkencor pranë Institutit për Europën Lindore të Universitetit të Lirë të Berlinit, ku ka mbyllur punimin pör profesurö në korrik 2007.