përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Grmek, Ana

.

grmek_ana
Ana Grmek, e lindur më 1980 në Lubjanë, studioi anglistikë dhe gjermanistikë. Qysh gjatë studimeve ajo filloi të përkthejë nga gjermanishtja dhe anglishtja filma për televizionin slloven, pas disa vitesh pasuan përkthimet e para letrare për Radio Slloveninë (Globus) dhe për Festivalin ndërkombëtar në Vilenica. Përkthen kryesisht shkrimtarë për të rinj (Christine Nöstlinger, Uwe Timm, Paul Maar etj.) me synimin që të sjellë në vendin e saj një letërsi të mirë për fëmijë e të rinj prej autorësh të gjuhës gjermane.

partner projektesh

traduki partners 2014 d