përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Leskovec, Alfred

.

leskovec_alfred
Alfred Leskovec, lindur më 1959 në Idrija (Slloveni), studioi filozofi dhe gjuhë e letërsi gjermane pranë Fakultetit Filozofik në Lubjanë. Prej 1993-2006 ishte bashkëpunëtor i jashtëmi i shërbimit të përkthimeve pranë zyrës së Presidentit të Republikës së Sllovenisë dhe pranë Ministrisë sllovene të Punëve të Brendshme. Prej vitit 1993 Alfred Leskovesi punon si përkthyes në profesion të lirë dhe lektor për gjuhën gjermane pranë seksionit të filozofisë të Fakultetit Filozofik të Lubjanës. Më 2010 doli në Slloveni përkthimi i tij i veprës Ein Meister aus Deutschland: Heidegger und seine Zeit (Një mjeshtër prej Gjermanie: Heideggeri dhe koha e tij).

partner projektesh

traduki partners 2014 d