Shtyp

Florenz und Bagdad: Eine westöstliche Geschichte des Blicks

Belting, Hans.

belting_florenzSi shohim dhe çfarë shohim, kjo përcaktohet në një shkallë të madhe nga kultura në të cilën jetojmë. Ndaj një histori e imazhit është e paplotë pa një histori kulturore të vështrimit. Hans Belting e krahason vështrimin e botës perëndimore, që lindi në Firencen e Rilindjes dhe solli imazhe krejt të reja, me botën islamike. Brenda kësaj bote Bagdadi ka luajtur si qendër kulturore, edhe për artin e perëndimit, një rol vendimtar gjer më sot pothuajse të panjohur.

Florenz und Bagdad: Eine westöstliche Geschichte des Blicks (Firence dhe Bagdad: një histori perëndimore-lindore e vështrimit) nga Hans Belting ka dalë në përkthim kroatisht (fragment leximi) nga Nataša Medved nën titullin Firenca i Bagdad: Zapadno-istočna povijest pogleda pranë botimeve Fraktura, Zagreb.