përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

State, George

.

state_george
George State lindi më 1979 në Botosani (Rumani). Studioi filozofi në Kluzh. Sot jeton si lektor pranë një shtëpie botuese. Ka përkthyer nga gjermanishtja: Zur Kritik der Gewalt [Mbi kritikën e dhunës] nga Walter Benjamin, Requiem nga R.M. Rilke (me Eliza Simonin), Mohn und Gedächtnis [Lulekuqe dhe kujtesë] nga Paul Celan (me Mihail Nemeşin), Gesamtkunstwerk Stalin [Vepra tërësore e artit Stalin] nga Boris Groys (me Eugenia Bojogan), Ursprung des deutschen Trauerspiels [Prejardhja e tragjedisë gjermane] nga Walter Benjamin (me Maria-Magdalena Anghelescun Lorin Ghimanin); nga anglishtja Theology after the Copernican Turn [Teologjia pas kthesës kopernikiane] nga Jacob Taubes (me Andrei Staten) dhe Meaning in History [Kuptimi në histori] nga Karl Loewith (me Alex Moldovanin).

partner projektesh

traduki partners 2014 d