përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Kultur und Politik - Deutsche Geschichten

Lepenies, Wolf.

lepenies_kulturPër një kohë të gjatë gjermanët, ndërmjet tyre edhe intelektualë si Thomas Mann, Gottfried Benn ose Theodor W. Adorno, besonin në epërsinë e kulturës ndaj politikës dhe në epërsinë e tyre ndaj fqinjve. Vetëm pas çlirimit prej nacional-socializmit, u zhvillua një kushtetutë demokratike, me një autoritet të gjithëpranuar e cila karakterizon deri më sot identitetin e vendit. Wolf Lepenies trajton raportin aq delikat në Gjermani midis kulturës dhe poltikës nga shekujt 18-20, duke i vendosur kësisoj nën një dritë të re katastrofat dhe ëndërrimet e Kohës së Re.

Kultura dhe politika. Histori gjermane ka dalë në përkthimin serbisht të Drinka Gojković-it nën titullin "Kultura i politika" pranë botimeve Geopoetika, Beograd.

partner projektesh

traduki partners 2014 d