përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Premur, Ksenija

.

premur_ksenija
Ksenija Premur, e lindur më 1962 në Zagreb, ka studiuar filozofi dhe rusisht pranë Fakultetit Filozofik në Zagreb. Fitoi titullin e magisterit me një punim filozofik në Lubjanë, më 1997 mbrojti magisterin në Zagreb me një temë nga teoria e përkthimit. Ksenija Premur ka qenë lektore në Shkollën e Lartë të Muzikës në Lovran dhe asistente pranë Universitetit të Zagrebit. Veç kësaj ka marrë pjesë brenda dhe jashtë vendit në simpoziume shkencore dhe ka botuar artikuj dhe libra shkencorë. Krahas punës së saj si studiuese, Ksenija Premur ka shkruar edhe romane, tregime dhe vëllime me poezi. Prej vitit 1981 përkthen vepra shkencore dhe letrare nga anglishtja, rusishtja dhe sllovenishtja.

partner projektesh

traduki partners 2014 d