përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

autorë

Shtyp

Mladenovic, Dragana

.

mladenovic_dragana
© Nebojša Babic
Dragana Mladenovic, e lindur më 1977 në Frankenberg, studioi letërsi serbe dhe letërsi të krahasuar, aktualisht punon për një dizertacion pranë Fakultetit Filologjik të Universitetit të Beogradit. Prej vitit 2003 kanë dalë prej saj gjashtë vëllime me poezi të vlerësuara me çmime, në të cilat shkrimtarja trajton në mënyrë të përsëritur vizione utopike, ide nga ato që ngrenë shtete, realizimin e tyre apo edhe dështimin për shkak të natyrës njerëzore dhe përfundimin e tyre në katastrofë.

partner projektesh

traduki partners 2014 d