përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Böhm-Milosavljević, Susanne

.

boehm_milosavljevic_susanne
Susanne Böhm-Milosavljević, e lindur më 1964, ka studiuar sllavistikë dhe gjermanistikë pranë universitetit të Ruhrit në Bochum. Në punimin e magisterit ka hulumtuar fenomenin e luftës në prozën serbe midis viteve 1990 dhe 2001. Prej vitit 2008 punon si interprete dhe përkthyese nga serbishtja dhe kroatishtja, ka përkthyer ndër të tjera në gjermanisht tekste nga Srđan Valjarević (poezi, fragmente romani), Igor Štiks (tregim: Auf gepackten Koffern – Mbi valixhe të bëra gati) dhe Goran Petrović (tregime: Bilder einer Ausstellung, Die Sinne, Sein Nächster – Tablo të një ekspozite, Shqisat, Fqinji; roman: Die Villa am Rande der Zeit – Vila në anë të kohës)

partner projektesh

traduki partners 2014 d