përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Vancheva, Vasilka

.

vancheva_vasilka
Vasilka Vancheva, e lindur në Varna (Bullgari), ka studiuar gjermanistikë pranë universitetit të Sofies (gjuha e dytë anglisht, e treta hollandisht). Pas përfundimit të studimit dhe një qëndrimi në Nijenrode/Utrecht (Hollandë) und Hasselt (Belgjikë) ajo në fillim punoi si përkthyese dhe gazetare e lirë. Pas kësaj ishte redaktore në shtëpinë botuese të librave për fëmijë „Otechestvo“ dhe në shtëpinë botuese „Narodna kultura“. Në të dyja këto shtëpi botuese përgjigjej për titujt gjermanë dhe hollandezë. Më 1992 krijoi shtëpinë botuese private „Emas“. Vasilika Vancheva ka përkthyer tregime të shumta nga gjermanishtja dhe hollandishtja për shtypin dhe për antologji të ndryshme, veç këtyre edhe romanin për të rinj Kruistocht in spijkerbroek nga Thea Beckmann dhe librin për fëmijë Schwanensee [Liqeni i mjelmave] nga Marko Simsa.

partner projektesh

traduki partners 2014 d