përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Wespennest 159: Jugoslavija revisited

përgat. Alida Bremer, Walter Famler.

z02_jugoslavijarevisited„Sfera Jugo"? Si është gjendja në botën intelektuale dhe artistike për sa i takon një vetëdijeje të përbashkët rajonale përtej kufijve të shteteve pasuese të ish-Jugosllavisë? Dy dekada pas shpërbërjes së atij sheti, autore dhe autorë të ndreyshëm trajtojnë temën e asaj që ishte Jugosllavia dhe ç’vazhdon të jetojë ende sot prej saj.

Revista Wespennest 159: Jugoslavija revisited, përgatitur nga Walter Famler, ka dalë pranë botimeve Verein Gruppe Wespennest.

partner projektesh

traduki partners 2014 d