përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Zagovor branja: Bralec in književnost v 21. stoletju

Grosman, Meta.

grosman_zagovorNë shumë shoqëri po bije interesi për të lexuar. Ky libër me frymë praktike dhe i argumentuar profesionalisht, u drejtohet të gjithëve që merren me zhvillimin e aftësisë lexuese, prindërve dhe kujtdo që interesohet për leximin dhe nxitjen e aftësisë lexuese. Autorja përshkruan dhe analizon në mënyrë të detajuar problemet e mësimit të leximit dhe të letërsisë në një mjedis të përcaktuar nga mediat elektronike, duke ofruar modele të reja të mësimdhënies.

Zagovor branja: Bralec in književnost v 21. stoletju
[Mbrojtja e leximit: Lexuesi dhe letërsia në shekullin 21] nga Meta Grosman ka dalë në përkthim kroatisht (Leseprobe – sprovë leximi) nga Anita Peti-Stantić nën titullin U obranu čitanja: čitatelj i književnost u 21. stoljeću pranë botimeve Algoritam, Zagreb.

partner projektesh

traduki partners 2014 d