përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Ulaj, Binak

.

ulaj_binak
Binak Ulaj, i lindur më 1944 në komunën e Pllavës (Mali i Zi), ka studiuar gjuhë e letërsi shqipe. Prej 1993 më 1996 ka punuar si mësues i shqipes në gjimnazin Xhevdet Doda në Prishtinë e prej vitit 1996 më 2003 ka qenë drejtori i tij. Nga 2004 më 2009 ka qenë përgjegjës i zyrës për përkthime dhe lektoriat të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, ndërsa prej 1996-2000 ka qenë zv.kryetar i Komitetit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive themelore të Njeriut në Prishtinë. Binak Ulaj ka përkthyer ndër të tjera romanin Predator prej serbishtes në shqip.

partner projektesh

traduki partners 2014 d