përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Šečerović, Naser

.

secerovic_naser
Naser Šečerović ka lindur më 1981 në Sarajevë (Bosnje-Hercegovinë).Ka studiuar gjermanistikë në Sarajevë dhe punon këtu prej vitit 2007 si asistent për letërsinë gjermane në departamentin e gjermanistikës të Fakultetit Filozofik të Sarajevës. Krahas veprimtarisë së tij si përkthyes, ai është autor i një numri tekstesh shkencore mbi letërsinë austriake, gjermane dhe bosnjake. Ndër përkthimet e tij më të rëndësishme bëjnë pjesë Svijet o kojem pišem (18 austrijskih autora), Connectum, Sarajevë 2007; Joseph P. Strelka, Komparativna kritika književnosti, Naklada Juričić, Zagreb 2008; Barbara Frischmuth, Iščezavanje sjenke na suncu, Connectum, Sarajevë 2009 (përkrahur nga TRADUKI).

partner projektesh

traduki partners 2014 d