përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Ćopić, Hana

.

copic_hana
Hana Ćopić ka lindur më 1978 në Beograd. Ka studiuar gjermanistikë, më 1999/2000 ka qenë bursante e DAAD në Heidelberg ku ka kryer një diplomë pasuniversitare (studime për gra) pranë Fakultetit për shkenca politike. Prej vitit 2003 punon si përkthyese në profesion të lirë prej gjermanishtes në serbishte, me përqendrim mbi fushat e politikës dhe të filozofisë. Ka përkthyer për një numër organizatash joqeveritare dhe mediash, ndër të tjera për revistat Reč, Polja dhe Habitus, gazetën Republika, për programin e tretë të Radio Beogradit, për Peščanik dhe European Institute for Progressive Cultural Policies. Ka përkthyer gjithashtu Die Schacht von Babel (Galeria e Babelit) nga Boris Buden (2007), Die Ringe des Saturn (Unazat e Saturnit) nga W. G. Sebald (2005), ishte po ashtu një nga përkthyeset e Knaur Lexikon der Symbole (Leksikoni i simboleve, 2004).

partner projektesh

traduki partners 2014 d