përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Fičor, Edo

.

ficor_edo
Edo Fičor, i lindur më 1958 në Rijeka (Kroaci), studioi filozofi dhe letërsi të krahasuar në Lubjanë dhe Zagreb. Prej vitit 1981 ai boton përkthime letrare. Ndër të tjera ka përkthyer autorët Lela B. Njatin, Sonja Porle, Jurij Hudolin, Tomaž Šalamun, Aleš Šteger, Feri Lainšček, Cvetka Hojnik, Lucija Stupica, Aleš Debeljak, Matjaž Kocbek, Pavel Čech dhe Frane Milčinski. Veç kësaj ka bashkëpunuar në një antologji tregimesh sllovene (Krunski svjedoci, 2001) dhe në një antologji letërsie aktuale për fëmijë e të rinj (Priče izrasle u tajne, 2006). Krahas veprimtarisë së tij si përkthyes letrar Edo Fičor punon edhe si përgatitës librash dhe revistash sllovene për fëmijë.

partner projektesh

traduki partners 2014 d