përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Fičor, Edo

.

ficor_edo

Edo Fičor, i lindur në vitin 1958 në Rijekë (Kroaci), studioi filozofi dhe letërsi të krahasuar në Lubjanë dhe Zagreb. Prej vitit 1981 përkthen shkrime nga letërsia dhe shkenca. Ka përkthyer ndër të tjera autorët Lela B. Njatin, Sonja Porle, Jurij Hudolin, Tomaž Šalamun, Aleš Šteger, Feri Lainšček, Lucija Stupica, Aleš Debeljak, Barbara Pogačnik, Uroš Zupan, Matjaž Kocbek, Pavel Čech dhe Frane Milčinski. Ka marrë pjesë në përgatitjen e një antologjie të prozës së shkurtër sllovene (Krunski svjedoci, 2001) dhe një antologjie të letërsisë bashkëkohore për fëmijë dhe të rinj (Priče izrasle u tajne, 2006). Ndër tekstet shkencore të përkthyera prej tij ka edhe vepra nga Norbert Elias, Ulrich Imhof, Oto Luthar dhe Jernej Mlekuž. Përveç punës si përkthyes letërsie, Edo Fičor publikon në sllovenisht edhe libra dhe revista për fëmijë.

partner projektesh

traduki partners 2014 d