përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Jordanova, Kalina

.

jordanova_kalina
Kalina Jordanova ka lindur më 1978 në Lovech (Bullgari). Ka studiuar psikologji në universitetin St.-Kliment-Ohridski në Sofie, kurse studimet master "Central and South East European Studies" i ka kryer në University College të Londrës. Punon aktualisht në Sofie si psikoterapiste dhe trajton viktimat e torturave, dhunës familjare dhe tregtisë njerëzore.

Kalina Jordanova ka botuar një numër tekstesh mbi transmetimin dhe shfaqjen e traumave te punëtorë bullgarë të punës së detyruar. Përkthen nga serbishtja dhe anglishtja në bullgarisht. Së fundi ka punuar me përkhtimin e romanit "Kandže" nga Marko Vidojković.

partner projektesh

traduki partners 2014 d