përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Jovanović, Zoran

.

jovanovic_zoran
Zoran Jovanović, i lindur më 1942, studioi gjermanistikë. Prej vitit 1975 është anëtar i Shoqatës serbe të përkthyesve shkencorë dhe të specialitetit. Në fillim të vitit 1982 themeloi revistën e specialitetit Prevodliac [Ndërmjetësi gjuhësor], prej atëherë është kryeredaktor i saj. Ka shkruar një metodikë përmbledhëse për përkthimin, si dhe ka botuar rreth 100 artikuj specialiteti. Prej vitit 1976 jep mësim në kuadrin e kurseve pasuniversitare për përkthimin. Nga vitit 1982 Zoran Jovanović përkthen për organet më të larta shtetërore e qeveritare, për IHK, për sindikata, për firma të huaja etj. Vepra e tij e gjerë dhe e shumëllojshme në përkthim shtrihet nga letërsia artistike e deri në letërsinë e specialitetit. Më 1985 dhe 2000 ka marrë çmimin për përkthyes të shoqatës, e cila e ka nderuar veç kësaj me një medaljon për veprimtarinë e tij vullnetare shumëvitëshe. Nga 1988-1990 ishte president i Shoqatës federale të Jugosllavisë. Veç kësaj është anëtar themelues i fondacionit Njegoš dhe nënkryetar i Shoqatës Goethe në Beograd.

partner projektesh

traduki partners 2014 d