përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Subiotto, Namita

.

subiotto_namitaNamita Subiotto u lind në vitin 1972 dhe është pedagoge e gjuhë-letërsisë maqedonase në Fakultetin e Filozofisë së Universitetit të Lubjanës. Ajo përkthen nga maqedonishtja dhe bullgarishtja në sllovenishte. Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Maqedonisë e ka laureuar me çmimin "Blaže Koneski", si edhe Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Bullgarisë me një diplomë. Ndër publikimet më të rëndësishme janë vepra nga Venko Andonovski, Jasna Koteska, Aleksandar Prokopiev, Vlada Urošević, Mitja Čander, Petre M. Andreevski, Igor Isakovski, Dragi Mihajlovski, Stanislav Stratiev, Elisaveta Bagrjana dhe Rumen Leonidov.

partner projektesh

traduki partners 2014 d