Shtyp

TRADUKI me program të ri rezidence në Bukuresht

.

703 ausschreibungPër herë të parë TRADUKI ofron, në bashkëpunim me Muzeun Rumun të Letërsisë në Bukuresht (MNLR), dy rezidenca në Bukuresht për autorë dhe përkthyes. Mund të aplikojnë shkrimtarë nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Kosova, Maqedonia Veriore, Mali i Zi, Serbia dhe Sllovenia, si dhe përkthyes nga rumanishtja në gjermanisht ose në një nga gjuhët e vendeve të lartpërmendura. Bursa përfshin nga 800 euro dhe strehim falas në Bukuresht. Afati i aplikimit është 25 qershor 2019, rezidencat janë paraparë për në vjeshtë, përzgjedhja e fituesve do të bëhet më 1 korrik.

Ausschreibung (Englisch)