përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Kleine deutsche Geschichte

Grup autorësh.

autorengruppe_geschichteKy vëllim, të cilin Konrad H. Jarauschi e plotësoi më 2006 me një kapitull të ri mbi „Republikën e Berlinit“ dhe periudhën menjëherë pas vitit 1990, jep një panoramë të plotë dhe aktuale mbi gjithë historinë gjermane.

Përmbajtja

Mesjeta e hershme dhe qendrore (shekujt 6-13) – Mesjeta e vonë (mesi i shek. 13 deri në fund të shek. 15) – Nga reformacioni deri në Paqen e Vestfalisë (fundi i shek. 15 deri më 1648) – Nga Paqja e Vestfalisë deri në Kongresin e Vjenës (1648-1814) – Nga Kongresi i Vjenës deri në fillim të Luftës së Parë Botërore (1814-1914) – Koha e luftërave botërore (1914-1945) – Ndarja dhe rivendosja e bashkimit kombëtar (1945-1990) – Fillimet e Republikës së Berlinit (1990-2005)

Kleine deutsche Geschichte [Histori e vogël e Gjermanisë] (Autorë: Ulf Dirlmeier, Andreas Gestrich, Ulrich Herrmann, Ernst Hinrichs, Konrad H. Jarausch, Christoph Kleßmann, Jürgen Reulecke) ka dalë në përkthim serbisht (përkthyer nga: Olivera Durbaba, Ljiljana Glišović, Života Ivanović, Zoran Jovanović, Časlav Koprivica, Jelena Tanasković) nën titullin Kratka istorija Nemačke pranë botimeve Albatros plus, Beograd.

partner projektesh

traduki partners 2014 d