përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Punk is dead

Kosmač, Tomaž.

644 kosmac punk is deadTregimet e grupit Punk is dead janë shkruar në një gjuhë të drejtpërdrejtë dhe pa tabu. Janë histori që flasin për jetën e alkoolizuar të rrëfyesit dhe përjetimet me shokët e tij të pijes. Ata jetojnë në periferi të shoqërisë sllovene dhe bëjnë një jetë, motivet e së cilës shpesh vetëm ata mund t'i dinë. Ata janë jashtë shoqërisë dhe humbës. Por Kosmač i rrëfen dramat e vogla të tyre me një afërsi dhe ndjeshmëri kaq njerëzore, saqë lexuesit i ngjallet një ndjenjë e fortë empatie. Vëllimi me tregime është i mbushur me situata tragjikomike, si dhe përshkrime të freskëta dhe të papërpunuara dhe një bukuri shumë atipike. Dhe të gjithë këta elementë u vënë një pikëpyetje normave të vendosura nga shoqëria.

Punk is dead i Tomaž Kosmač-it është botuar në përkthimin maqedonisht (fragment) të Darko Spasov-it me titull Punk is dead pranë botimeve Goten, Shkup.

partner projektesh

traduki partners 2014 d