përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Spasov, Darko

spasov darkoDarko Spasov studioi artet teatrore në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Shën Kirilit dhe Metodit në Shkup. Përkthimet e tij letrare në maqedonisht përfshijnë një numër tekstesh dramatike bashkëkohore nga autorë sllovenë, si Tina Kosi, Matjaž Zupančič, Dragica Potočnjak dhe Saša Pavček, si dhe vepra nga Drago Jančar, Ela Peroci, Svetlana Makarovič, Peter Rezman, Cvetka Bevc, Tadej Golob, etj. Tomaž Kosmač, Barbara Simoniti, Donnellan D., P. Brook, MA Chekhov, Andrej Rozman Roza uawww.polatski.com

partner projektesh

traduki partners 2014 d