përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Tzalova, Vessela Lulova

.

tzalova vessela lulovaA translation by Vessela Lulova Tzalova was funded by TRADUKI. Her biography will be available here as soon as possible.

partner projektesh

traduki partners 2014 d