përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Çollaku, Romeo

.

collaku romeoA translation by Romeo Çollaku was funded by TRADUKI. His biography will be available here as soon as possible.

partner projektesh

traduki partners 2014 d