përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Jambrešić Kirin, Renata

.

jambresic renataRenata Jambrešić Kirin është bashkëpunëtore shkencore në Institutin e Etnologjisë dhe Studimeve Folklorike dhe Qendrës për Studime të Grave në Zagreb. Në revistat kroate dhe ndërkombëtare ajo ka publikuar shkrime mbi letërsinë e grave për luftën, diskursin për dëshmitarët, kulturën e kujtesës socialiste dhe historinë e gjinive në Kroaci. Ka botuar analiza, ese dhe tregime të shkurtra në revistat Quorum, Riječi, Treća, Tema, Forum dhe Književna republike, si edhe në Programin e tretë të Radios Kroate. Në vitin 2008 doli nga botimi libri i saj Dom i svijet: o ženskoj kulturi pamćenja dhe në vitin 2015 Korice od kamfora me tregime të shkurtra dhe ese socialkritike.

partner projektesh

traduki partners 2014 d