përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

autorë

Shtyp

Huremagić, Ramiz

.

huremagic ramizRamiz Huremagić u lind në Cazin (Bosnjë-Herzegovinë) në vitin 1972 dhe prej vitit 1955 jeton në Sarajevë. Ka studiuar në Zagreb dhe Sarajevë dhe ka kryer studimet master në kriminologji dhe drejtësi penale pranë Universitetit të Kardifit në Britaninë e Madhe. Në vitet 1992-1995 shërbeu si "mish për top". Për më shumë se nëntë vjet ka qenë aktiv në luftën kundër krimit të organizuar. Ka shkruar skenarë, ndër të tjera, për filmin "Dim duhana" (Tym duhani), i cili në vitin 2004 mori çmimin e Fondit të Kinematografisë të Federatës së Bosnjë-Hercegovinës. Në vitin 2013 botoi vëllimin e parë me poezi "U svijeta bučnih ljudi" (Në botën e njerëzve të zhurmshëm). Në vitin 2016 vijoi vëllimi i dytë poetik Čekičanje vremena (Trokitja e kohës), në prill të vitit 2018 i treti "MIOSTRAH". Ramiz Huremagić është anëtar i Qendrës PEN të Bosnjë-Hercegovinës.

partner projektesh

traduki partners 2014 d