përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Einer

Gstrein, Norbert.

602 gstrein nekoKy tregim i Norbert Gstrein-it është kronika e një katastrofe të paralajmëruar, e përhapur nga nëna dhe dy vëllezërit e protagonistit, teksa ata presin t'i marrin në kuzhinën e bujtinës së fshatit. Njëri prej tyre është rrënuar, dhe shpjegimet e tyre tingëllojnë si përpjekje për të ndaluar kohën, për t'u zhbërë ajo që ka ndodhur tashmë. Ndërsa vazhdojnë të bëjnë përpjekje të reja për të treguar një jetë që nuk dëshiron kurrsesi të tregohet, lexuesit i shpaloset tabloja e shkatërrimeve që ka sjellë turizmi në një komunë të vogël të Tirolit, dhe të një shoqërie në të cilën lakmia për fitim ka minuar të gjitha marrëdhëniet njerëzore.

Einer [Njëri] i Norbert Gstrein-it është botuar në përkthimin malazez (fragment) të Jelena Knežević-it me titull Neko pranë botimeve OKF, Cetinje.

partner projektesh

traduki partners 2014 d