përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Göttlicher Gestank

Tolnai, Ottó.

tolnai_gestank„Orfeu nga fshati“, kështu e quan veten shpesh në poezitë e tij Ottó Tolnai. Me një frymëmarrje të madhe ai i këndon mjedisit të tij të afërt, Vojvodinës, djerrësisë së peizazhit, banorëve të saj fshatarë. Tolnai u bie pas imazheve, fjalëve dhe fjalive, pengohet pas tyre, ndjek logjikën e tyre gjuhësore dhe pamore, kthesat e papritura, derisa kujtimet, perceptimet dhe ëndrrat shpërhapen në mënyrë absurde dhe të përpikët në një botë të thurur me sytha të imtë.

Një bisht i rëndomtë fshese kthehet në bosht vezullues të Gjithësisë, një dorashkë e humbur organ gjenital i një engjëlli. Jeta e përditshme dhe universi, banaliteti dhe poezia gjejnë njëri-tjetrin këmbëlehtë në kantilenën e Ottó Tolnait, për të dëftyer dy anë të po së njëjtës medalje.

Kjo përzgjedhje e hartuar nga Zsuzsanna Gahse në marrëveshje me autorin mbledh së toku poezi të shkurtra e të gjata nga kohë të ndryshme, të cilat korrespondojnë me njëra-tjetrën përmes motivesh, temash dhe fjalësh, të përkthyera në mënyrë depërtuese, duke krijuar një kompozicion më vete. Përmbledhja mbyllet nga një pasthënie e përkthyeses.

Kutërbim hyjnor ka dalë në përkthimin gjermanisht të Zsuzsanna Gahses pranë Edition Korrespondenzen në Vjenë.

Çelje e serisë poetike tradukita poezio

28_tradukitaTRADUKI, në bashkëpunim me shtëpinë botuese vjeneze Edition Korrespondenzen, ka nisur në vitin 2010 ciklin poetik tradukita poezio, në të cilin prezantohen për herë të parë në gjermanisht poetë të rëndësishëm nga Evropa Juglindore. Të gjitha vëllimet e ciklit janë edicione dygjuhëshe, të përkthyera në mënyrë të shkëlqyer dhe të redaktuar me kujdes të veçantë.

partner projektesh

traduki partners 2014 d