përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Spreicer, Jelena

.

spreicer jelenaA translation by Jelena Spreicer was funded by TRADUKI. Her biography will be available here as soon as possible.

partner projektesh

traduki partners 2014 d