përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Boev, Hristo

.

boev hristoHristo Boev, i lindur në vitin 1973, në Plovdiv (Bullgari), studioi filologjinë angleze në qytetin e tij të lindjes. Në vitin 2013 mbrojti doktoratën në Universitetin Ovidius Constanta. Ka punuar si studiues i pavarur, si pedagog i jashtëm i letërsisë angleze, mësues dhe përkthyes. Në fokus të interesit të tij është urbanizmi letrar, teoria e hapësirës, gjeokritika, letërsia e krahasuar dhe shkenca e përkthimit. Ka përkthyer, ndër të tjera, vepra nga Mihail Sebastian, Gib Mihaescu, Liviu Rebreanu, Garabet Ibrăileanu, Ioana ParvuleskuRuxandra Cesereanu dhe Florin Irimia.

partner projektesh

traduki partners 2014 d