përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Monsieur et Madame Rivaz

.

594 lovey domnulPërkthimi rumanisht i këtij libri u financua nga TRADUKI. Një përshkrim i librit do të jetë këtu së shpejti.

Monsieur et Madame Rivaz [Zoti dhe zonja Rivaz] nga Catherine Lovey është botuar në përkthimin rumanisht (fragment) të Florica Ciodaru-Courriol-it me titull Domnul şi Doamna Riva pranë botimeve Școala Ardeleană, Cluj-Napoca.

partner projektesh

traduki partners 2014 d